KORAT PROMPT
     

เฉพาะท่านที่ลงกับ รพ.มหาราชนครราชสีมา
------------------------
วันที่ 26 กันยายน 2564
เริ่มรับบัตรคิว 09.30 น.
หน้า KFC ชั้น G

ให้บริการเฉพาะ
1. เก็บตกผู้มีนัดเดือน พฤษภาคม ถึง สิงหาคม
2. ผู้มีนัด Sinovac เข็ม 1 วันที่ 26 กันยายน 2564
3. ผู้มีนัด Sinopharm เข็ม 1 และ 2 เริ่ม 11.00 น.
4. ผู้มีนัด AstraZeneca เข็ม 2 เริ่ม 12.00 น.

ทั้งนี้ วันนัดหมายในระบบ อาจจะไม่สามารถให้บริการได้ตรงวัน
ไม่รับวันผิดนัด และไม่รับ Walk in

โปรดอ่านรายละเอียด และตรวจสอบประกาศ
ในเพจ facbook หรือ ทางระบบนี้ ให้ถี่ถ้วนอีกครั้ง

ขออภัยที่ต้องแจ้งเรื่องวัคซีน วันต่อวัน
เนื่องจากวัคซีนมีจำนวนที่จำกัด
จึงขอความกรุณาทุกท่านติดตามเพจโรงพยาบาล
อย่างต่อเนื่องเพื่อไม่พลาดข่าวสารการอัพเดท

ตรวจสอบผลการลงทะเบียน
รับวัคซีน COVID-19

*เลขบัตรประชาชน หรือ พาสปอร์ต

ท่านสามารถติดตามข่าวสาร
ในแต่ละ รพ.ที่ท่านลงทะเบียนไว้
ได้ที่เบอร์โทรศัพท์
หรือ
เพจโรงพยาบาลแต่ละที่ได้


สนับสนุนโดย