KORAT PROMPT
     

สำหรับท่านที่ลงทะเบียนกับจุดฉีด เซ็นทรัลนครราชสีมา
------------------------

เริ่มรับบัตรคิว 10.00 น.
หน้า KFC ชั้น G

ให้บริการ
1. walk in เข็ม 1 AZ หรือ PZ เวลา 10.00 น.
2. ผู้มีนัดเข็ม 2 เริ่มเวลา 10.30 น.
3. walk in เข็ม 3 AZ หรือ PZ
เป็นผู้รับ SV หรือ SP มาแล้ว 2 เข็ม ห่างประมาน 4-12 สัปดาห์
เป็นผู้รับ สูตรไขว้ มาแล้ว 2 เข็ม ห่างประมาน 8 สัปดาห์
เป็นผู้รับ AZ มาแล้ว 2 เข็ม ห่างประมาน 12 สัปดาห์
เวลา 12.00 น.

วันนัดหมายในระบบ
อาจจะไม่สามารถให้บริการได้ตรงวัน

โปรดอ่านรายละเอียด และตรวจสอบประกาศ
ใน รพ.มหาราช นม.
หรือ ทางระบบ Korat Prompt นี้ ให้ถี่ถ้วนอีกครั้ง

ขออภัยที่ต้องแจ้งเรื่องวัคซีน วันต่อวัน
เนื่องจากวัคซีนมีจำนวนที่จำกัด
จึงขอความกรุณาทุกท่านติดตามเพจโรงพยาบาล
อย่างต่อเนื่องเพื่อไม่พลาดข่าวสารการอัพเดท

ตรวจสอบผลการลงทะเบียน
รับวัคซีน COVID-19

*เลขบัตรประชาชน หรือ พาสปอร์ต

ท่านสามารถติดตามข่าวสาร
ในแต่ละ รพ.ที่ท่านลงทะเบียนไว้
ได้ที่เบอร์โทรศัพท์
หรือ
เพจโรงพยาบาลแต่ละที่ได้


สนับสนุนโดย